Головне управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації
Вівторок, 16.07.2024, 22.11.03
Вітаю Вас Гість | RSS
У Львові відзначили 50-річчя Воєнно-стратегічної операції "Анкадир" в період Карибської кризи 1962 року
1 січня 2012 року відзначили 103-ю річницю від дня народження С.Бандери.
Відбулась 5 звітно-виборча конференція Львівської обласної організації ветеранів
Відбулось засідання міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв воєн та політичних репресій
До сімдесятиріччя „Указу про переселення німців Поволжя”
Відбулося засідання Ради голів громадських об’єднань нацменшин Львівської області
20 червня відбулась нарада з відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни в Україні 22 червня
У c.Пикуличі (Республіка Польща) відбулось традиційне щорічне Свято української національної пам’яті.
18 червня, у селі Зашків відбувся молодіжний фестиваль «Зашків-2011», присвячений 120-ти річчю з дня народження полковника Євгена Коновальця
Висловлюємо співчуття з приводу смерті Президента Товариства „Ческа беседа у Львові” світлої пам’яті Євгена ТопінкиПОЛОЖЕННЯ

про головне управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації Львівської обласної державної адміністрації

1.Головне управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації Львівської обласної державної адміністрації (надалі – головне управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові обласної державної адміністрації та Державному комітетові з питань телебачення і радіомовлення України в частині виконання повноважень у справах преси та інформації.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держкомтелерадіо України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.

3.            Основними завданнями головного управління є:

3.1.  Сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків з політичними партіями та громадськими організаціями;

3.2.  Проведення консультацій з громадськістю з питань, що належать до його компетенції;

3.3. Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

3.4.  Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою повнішого задоволення потреб населення області в інформаційній та видавничій продукції;

3.5.  Здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури області;

3.6.   Аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в області;

3.7. Інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в області;

3.8.Підготовка, організація та проведення масових заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо, та забезпечення участі керівництва облдержадміністрації у цих заходах;

3.9.          Забезпечення доступу до публічної адміністрації.

4.     Головне управління відповідно до покладених до нього завдань:

4.1. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в області;

4.2.  Щоденно інформує Адміністрацію Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України про найважливіші суспільно-політичні події, що відбуваються в області;

4.3. Подає голові обласної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики;

4.4.          Проводить соціологічні опитування, вивчення та дослідження громадської думки, реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, узагальнює їх та здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;

4.5.          Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в області;

4.6.          Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань області;

4.7.          Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій;

4.8.          Забезпечує взаємодію обласної державної адміністрації з політичними партіями та громадським організаціями у питаннях, що належать до його компетенції;

4.9.          Здійснює підготовку, організацію та проведення офіційних заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо, та забезпечує участь керівництва обласної державної адміністрації у цих заходах;

4.10.     Забезпечує координацію між обласною державною адміністрацією та організаторами масових заходів;

4.11.     Сприяє, забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації наукових конференцій, семінарів, круглих столів з політико-правових питань, консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку області, а також стосовно інших питань;

4.12.     Розглядає питання і вносить пропозиції щодо відзначення представників інформаційної сфери, видатних громадсько-політичних діячів області державними нагородами та почесними званнями, запроваджує інші форми морального та матеріального стимулювання, активної суспільно-політичної діяльності громадян;

4.13.     Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі регіону;

4.14.     Вносить пропозиції щодо визначення пріоритетів державної політики у сфері інформації;

4.15.     Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

4.16.     Надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

4.17.     Бере участь у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм розвитку сфери інформації та видавничої справи;

4.18.     Вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики та діяльності суб’єктів підприємництва у сфері інформації і видавничої справи;

4.19.     Сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов у сфері інформації і видавничої справи;

4.20.     Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази державних та комунальних засобів масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження;

4.21.     Сприяє створенню системи суспільного телерадіомовлення;

4.22.     Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;

4.23.     Проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі області шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації;

4.24.     Проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції;

4.25.     Вносить в установленому законодавством порядку суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, забезпечує надання державної підтримки вітчизняному книговиданню;

4.26.     Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб;

4.27.     Сприяє реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення потреби населення в інформаційній та видавничій продукції;

4.28.     Сприяє забезпеченню інформаційного супроводження процесів європейської інтеграції;

4.29.     Бере участь в організації міжнародних заходів, пов’язаних з діяльністю у сфері інформації і видавничої справи;

4.30.     Забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту головного управління та оприлюднення на ньому інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області;

4.31.     Вживає у межах компетенції заходи щодо активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку;

4.32.     Забезпечує розгляд звернень, заяв та скарг громадян, установ і організації, з питань, що належать до його компетенції;

4.33.     За дорученням голови обласної державної адміністрації дає роз’яснення громадянам щодо змісту прийнятих розпоряджень з питань внутрішньої політики;

4.34.     Забезпечує виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

4.35.     Здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради при обласній державній адміністрації;

4.36.     Розглядає за дорученням голови обласної державної адміністрації питання, що належать до його компетенції;

4.37.     Готує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції;

4.38.     Вносить пропозиції щодо створення тимчасових та постійних експертних груп із розробки комплексних програм, концепцій, заходів щодо реалізації державної політики в області;

4.39.     Готує пропозиції до проектів обласного бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку області з питань, що належать до його компетенції;

4.40.     Надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям з питань, що належать до його компетенції;

4.41.     У межах свої компетенції здійснює контроль та координує роботу відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій.

5.     Головне управління має право:

5.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об’єднань громадян, а також учених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3. Скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;

5.4. Готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції;

5.5. Укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із навчальними закладами, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами тощо;

5.6.  Використовувати системи зв’язку і комунікації, що існують в обласній державній адміністрації;

5.7. Здійснювати інформаційно-видавничу діяльність, засновувати газети, журнали, бюлетені та інші засоби масової інформації у встановленому чинним законодавством порядку;

5.8.          Створювати при головному управлінні дорадчі комісії, ради та інші органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах. Склад цих органів та положення про них затверджує начальник головного управління.

6.     Головне управління складається з: аналітично-інформаційного управління, управління організації масових заходів та зв’язків з громадськістю та сектору публічної інформації.

Аналітично-інформаційне управління складається з двох відділів: відділу аналітичної роботи і відділу преси та поліграфії.

Управління організації масових заходів та зв’язків з громадськістю складається з двох відділів: відділу організації масових заходів та відділу зв’язків з громадськістю.

7.     Головне управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

               Начальник головного управління має одного заступника начальника головного управління – начальника управління.

      Заступника начальника головного управління – начальника управління призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації за поданням начальника головного управління та погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Інші працівники головного управління призначаються на посади та звільняються з посад начальником головного управління

8.     Начальник головного управління:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю головного управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на головне управління завдань, визначає ступінь відповідальності свого заступника, керівників структурних підрозділів головного управління;

8.2. Затверджує положення про структурні підрозділи головного управління, видає в межах їх повноважень накази і контролює їх виконання;

Програма урочистостей з нагоди відзначення 68-ї річниці створення УГВР
У Львові відбудуться заходи з нагоди 50-річчя Воєнно-стратегічної операції «Анадир»
Програма проведення урочистих заходів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та відзначення 23-ї річниці в
Програма заходів з вшанування пам’яті Ольги Басараб
Програма заходів з нагоди Дня Соборності та Свободи України, 93-ї річниці проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР

Погода в УкраїніСайт розроблено:© Онисько Б.